Yazılım Geliştiriciler İçin Ubuntu Kurulumu (Turkish)
Sep 20, 2013
2 minutes read

Uygulama geliştirmek için ihtiyaca göre ya da alışkanlıklara göre farklı ortamlar kullanmak mümkün. Bana en uygun gelen işletim sistemi Ubuntu oldu. Mac OS ile beraber geliştiriciler arasında en popüler olduğunu söylemek mümkün.

Sanal Makine Kurulumu

En kolay yöntem sanal makine olarak kurmak. Bir kaç adımda Ubuntu çalışır hale geliyor.

 1. Ubuntu’yu 64-bit seçerek ISO olarak indirin.
 2. VMPlayer ya da VirtualBox kurun.
 3. Yeni sanal makine oluşturup, indirdiğiniz ISO’yu göstererek kurulum yapın. 20-30 GB disk, 2-3 GB ram yeterli olur. Kurulum sırasında saat dilimi, klavye düzeni, kullanıcı şifresi gibi birkaç bilgi dışında bilgi gerekmiyor.

Böylece her yere taşınabilen, gerekirse kolayca silinebilen bir işletim sistemine sahip olduk. Eğer bilgisayarınızın belleği müsaitse aynı anda birden çok sanal makineyle çalışmak mümkün. Deneme ya da demo amaçlı yapacağınız kurulumları yeni sanal makinede yapabilirsiniz.

Aşağıdaki uygulamaları kurmaya ihtiyacınız olacaktır.

 • Java
 • Ortam Değişkenleri
 • Maven
 • Git
 • Mercurial
 • Python Araçları
 • Guake
 • IDEA
 • PyCharm
 • Sublime Text

Java Kurulumu

İstediğiniz Java sürümünü indirin. Aşağıdaki şekilde kurabilirsiniz.

$ ./jdk-6u45-linux-x64.bin
$ sudo mkdir /usr/lib/jvm
$ sudo mv jdk1.6.0_45 /usr/lib/jvm
$ sudo update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/lib/jvm/jdk1.6.0_45/bin/javac 1
$ sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/jdk1.6.0_45/bin/java 1
$ sudo update-alternatives --install /usr/bin/javaws javaws /usr/lib/jvm/jdk1.6.0_45/bin/javaws 1
$ sudo update-alternatives --config javac
$ sudo update-alternatives --config java
$ sudo update-alternatives --config javaws
$ java -version

Ortam Değişkenleri

Ortam değişkenlerini bir dosya aracılığı ile belirmek faydalı olacaktır.

$ cd ~
$ nano .bashrc
# ile .bashrc'nin başına aşağıdakini yapıştıralım.

if [ -f ~/env_options ]; then
  . ~/env_options
fi

Örnek env_options dosyası

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk1.6.0_45
M2_HOME=/home/user/devtool/maven3
MAVEN_OPTS="-Xms256m -Xmx512m -XX:PermSize=256m -XX:MaxPermSize=256m"
PATH=$PATH:$HOME/bin:$JAVA_HOME/bin:$M2_HOME/bin
export MAVEN_OPTS
export JAVA_HOME
export M2_HOME
export PATH
export WORKON_HOME=~/.envs
source /usr/local/bin/virtualenvwrapper.sh

Git Kurulumu

İndirdikten sonra aşağıdaki komutlarla kurabilirsiniz. $ sudo apt-get install git ile repository’den de kurulabilir.

$ tar -xzvf gitxxx.tar.gz
$ cd gitxxx
$ make prefix=/usr/local all
$ sudo make prefix=/usr/local install
$ which git
$ git --version

Diğer Kurulumlar

Maven, Sublime Text gibi uygulamalar binary olarak indirilip çalıştırılabilir.

# Python araçları
$ sudo apt-get install python-pip python-dev build-essential
$ sudo apt-get install libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev gettext libz-dev libssl-dev
$ sudo apt-get install python-virtualenv
$ sudo pip install virtualenvwrapper

# Ssh Server
$ sudo apt-get install openssh-server

$ sudo apt-get install mercurial
$ sudo apt-get install postgresql-9.1 libpq-dev